کمیسیون

کمیسیون مورخ 14000131

کمیسیون

  کمیسیون صدور پروانه ها
  1400/02/01

نصب 518 دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه های کشاورزی شهرستان خاتم

رئیس اداره منابع آب شهرستان خاتم گفت: در سه ماه پایانی سال 99، حدود 81 دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه های کشاورزی شهرستان خاتم نصب شد.

  اخبار آب يزد
  1400/01/29

تقدیر از رئیس گروه سابق طرح احیا و تعادل بخشی آب منطقه ای یزد

طی لوحی از سوی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب کشور، از محمدحسین باقری رئیس گروه سابق طرح احیا و تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای یزد تقدیر شد.

  اخبار آب يزد
  1400/01/28
کمیسیون

کمیسیون مورخ 14000124

کمیسیون

  کمیسیون صدور پروانه ها
  1400/01/25
کمیسیون

کمیسیون مورخ 14000117

کمیسیون

  کمیسیون صدور پروانه ها
  1400/01/18
کمیسیون

کمیسیون مورخ 14000115

کمیسیون

  کمیسیون صدور پروانه ها
  1400/01/18

استحصال ها و حفاری های پیش بینی نشده باعث از بین رفتن منابع آبی شده است

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور گفت: استحصال ها و حفاری های پیش بینی نشده طی این سال ها باعث از بین رفتن بخشی از این آب ها شده است که قوانین محکمی برای آن ها وضع نشده است.

  اخبار آب يزد
  1399/11/18
کمیسیون

کمیسیون مورخ 981017

کمیسیون

  نتایج کمیسیون
  1398/10/18
مصوبات مورخ 1397/10/26

مصوبات مورخ 1397/10/26

کمیسیون

  نتایج کمیسیون
  1397/10/30