محمد مهدی جوادیان زاده مدیرعامل آب منطقه ای یزد:

انتقال آب از خلیج فارس، برکات زیادی را برای استان یزد بهمراه خواهد داشت

محمد مهدی جوادیان زاده مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای یزد، گفت: بحث بازتخصیص صنایع و معادن موجود است که برای کم کردن فشار فعلی‌روی آبخوان های استان، تامین آب صنایع استان و کشاورزی پربازده یکی از مهمترین برنامه های در دست اقدام بود و در کل اجرای این خط انتقال آب خلیج فارس، برکات بسیاری را برای استان به همراه خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای یزد، محمد مهدی جوادیان زاده با اشاره به اینکه استان یزد یکی از خشک ترین مناطق کشور است و همیشه میزان بارش ها و روان آب ها در یزد کم بوده و نسبت به متوسط کشور کمتر از نصف است، افزود: نیاز آبی در استان یزد به شدت احساس می شود و توسعه هایی که در استان اتفاق افتاده است باعث شده از ظرفیت آبخوانها برداشت شود و دشت هایی که در استان یزد و‌جود دارند همه دشتهای ممنوعه هستند.

وی همچنین گفت: سالیانه نزدیک به 45 تا 50 سانتیمتر افت در سفره های آب زیرزمینی داشته‌ایم و وضعیت آبخوان‌ها در استان بحرانی است و سالیانه 250 میلیون مترمکعب کسری مخزن وجود دارد که همه اینها باعث شده برنامه ریزی صورت گیرد تا فشار از منابع آب زیرزمینی برداشته شود.

جوادیان زاده در ادامه اشاره کرد: یکی از روش های مورد تاکید استفاده از منابع آب غیر متعارف است که می توان به انتقال آب از دریا و استفاده ار پساب‌ها اشاره کرد که برنامه ریزی دقیقی در استفاده از پساب‌ها صورت گرفته و بحث بازچرخانی و خط سبز آب رسان در این حوزه فعالیتهایی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد افزود: با توجه به اینکه دو استان یزد و کرمان، پیشتاز در امر انتقال آب دریا هستند و با توجه به تجربه موفقی که به عنوان خط صنایع مشهود است، انتقال آب دریا به این دو استان صورت گرفت. با کلنگ زنی رئیس جمهور خط دوم انتقال آب خلیج فارس و بحث باز تخصیص صنایع سال 1402 آغاز شد.

  

کد خبر: 3084
  تاریخ خبر : 1402/01/28
 روابط عمومی
 562