90درصد چاههای صنعتی یزد و اشکذر به کنتور هوشمند مجهز شده است

رییس اداره منابع آب شهرستان های یزد و اشکذربا اشاره به اقدامات حفاظتی این اداره در سال گذشته گفت: از مجموع 289 چاه صنعتی فعال ، 259 حلقه معادل 90درصد از چاهها مجهز به کنتور هوشمند شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد"مجید زارع بیدکی" افزود:در این راستا تقریبا ً برروی تمام 215 حلقه چاه کشاورزی فعال، کنتور هوشمند نصب شده است.

وی اظهار داشت:در سال گذشته 11مورد شناسایی چاه غیر مجاز، 17 مورد پر و مسدود کردن چاه غیر مجاز، 61 مورد پلمپ چاه به علت تخلف، یک مورد توقیف ادوات حفاری غیرمجاز و یک مورد جمع آوری خطوط انتقال غیرمجاز در راستای اقدامات حفاظتی انجام شده است.

زارع بیدکی با اشاره به فعال بودن 2 اکیپ گشت و بازرسی در این دوشهرستان گفت:گشت مشترک این اداره به همراه نمایندگان فرمانداری، نیروی انتظامی،دادستانی و جهاد کشاورزی نیز همچنان به فعالیت خود در شهرستان اشکذرادامه می دهد.

وی افزود:در سال گذشته 15 مورد گزارش جبران خسارت با مبلغ تجمعی 136میلیارد ریال تهیه شده که در مراجع قضایی در دست رسیدگی می باشد.

 

 

کد خبر: 3078
  تاریخ خبر : 1402/01/16
 روابط عمومی
 261