کمیسیون

کمیسیون مورخ 991002

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه شماره 2 شرکت کرجین

خاتم

5230067

با حفر چاه دستی موافقت گردید

2

چاه آشامیدنی شرف آباد

اشکذر

5030081

با تغییرمحل چاه موافقت گردید

3

چاه مجتمع دامداریهای جاده طبس

اشکذر

5030229

با تغییرمحل چاه موافقت گردید

4

چاه آشامیدنی روستاهای اتابک، کافی آباد و بامکان

اشکذر

5080024

با لایروبی چاه موافقت گردید

5

چاه حسن رنجبر

بافق

5180045

کارشناس اخذ توضیح گردید

6

سیستم آبیاری تحت فشار

آقای رضا نوری

ابرکوه

1100587

با تامین برق سیستم آبیاری تحت فشار موافقت گردید

7

قنات احمد آباد دیزران

تفت

5150518

کارشناس اخذ توضیح گردید

8

چاه فیض آباد جلال آباد

بافق

5180030

انتقال آب چاه مردود اعلام گردید

9

قنات معصوم آباد فخرآباد

اردکان

5010044

با حفر پیشکار موافقت گردید

 
کد خبر: 2388
  تاریخ خبر : 1399/10/03
 ابراهیمی
 1024