کمیسیون

کمیسیون مورخ 981017

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه شرکت دامپروری کوه دشت گلیمه

خاتم

5230068

با کف شکنی چاه موافقت گردید

2

چاه حسین محمدی و شرکاء

خاتم

5240366

با تغییرمحل چاه موافقت گردید

3

چاه احمد سالاری

ابرکوه

5160372

با تغییر روش حفاری موافقت گردید

4

چاه مرغداری مصطفی محمدیان

ابرکوه

5160812

با کف شکنی چاه موافقت گردید

5

چاه محمد اسحاق پناه و شرکاء

ابرکوه

5160127

با لایروبی چاه موافقت گردید

6

چاه آشامیدنی شماره 2 ارنان

مهریز

5150423

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

7

چاه آشامیدنی شماره 14 اردکان

اردکان

5020849

با حفر چاه موافقت گردید

8

چاه آشامیدنی شماره 15 اردکان

اردکان

5020848

با حفر چاه موافقت گردید

9

ایستگاه پمپاژ مخزن آب چاههای شماره 1 و 2 مجتمع فولاد اردکان

اردکان

5020724

5020725

با تامین برق ایستگاه پمپاژ موافقت گردید

10

واحد پرورش بزداشتی آقای محمدحسن کارگر

تفت

1054360

پرونده اعاده گردید

 
کد خبر: 2028
  تاریخ خبر : 1398/10/18
 ابراهیمی
 1228