نشست با بهره برداران شهرستان بافق در نماز جمعه

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد با حضور در نماز جمعه به دغدغه بهره برداران شهرستان بافق پاسخ داد.

  اخبار و گزارشات بافق و بهاباد
  1402/09/04

استفاده صنایع استان از آب بازتخصیص در آینده نزدیک

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد از استفادهمه صنایع از آب بازتخصیص در آینده نزدیک خبر داد.

  اخبار و گزارشات بافق و بهاباد
  1402/09/04

دیدار چهره به چهره کشاورزان و بهره برداران بهابادی با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد

تعداد قابل توجهی از بهره برداران و کشاورزان شهرستان بهاباد، در یک برنامه چهره به چهره با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای، دیدار و مطالب و خواسته های خود را بیان کردند.

  اخبار و گزارشات بافق و بهاباد
  1401/09/14

افت سطح آب های زیرزمینی در بهاباد همچنان ادامه دارد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد با بیان اینکه افت سطح آب زیرزمینی در بهاباد همچنان ادامه دارد میزان این افت را سالانه 50 سانتی متر اعلام کرد.

  اخبار و گزارشات بافق و بهاباد
  1401/09/14
رییس اداره منابع آب بافق و بهاباد:

2حلقه چاه به علت اضافه برداشت و تغییر نوع مصرف در بهاباد مسدود شد

رییس اداره منابع آب شهرستان های بافق و بهاباد گفت: درهفته گذشته از ادامه برداشت دو حلقه چاه مجاز صنعتی و خانگی به علت اضافه برداشت، تغییر نوع مصرف و انتقال آب به اراضی غیر جلوگیری شد.

  اخبار و گزارشات بافق و بهاباد
  1401/08/30