رییس اداره منابع آب بافق و بهاباد:

2حلقه چاه به علت اضافه برداشت و تغییر نوع مصرف در بهاباد مسدود شد

رییس اداره منابع آب شهرستان های بافق و بهاباد گفت: درهفته گذشته از ادامه برداشت دو حلقه چاه مجاز صنعتی و خانگی به علت اضافه برداشت، تغییر نوع مصرف و انتقال آب به اراضی غیر جلوگیری شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد"مهدی برزگری"افزود:به دنبال گزارش گروه های گشت و بازرسی این اداره مبنی برنصب منصوبات غیر مجاز بر روی دو حلقه چاه در منطقه بهاباد و استفاده از آنها برای مصرف کشاورزی اقدامات حفاظتی انجام شد.
این مسئول ادامه داد:از آنجا که مالکان این چاهها به اخطارهای صادره توجه نکردند با اخذ نمایندگی دادستانی و همکاری نیروی انتظامی، نسبت به کشیدن منصوبات چاه ها و مسدود نمودن آنها اقدام شد.
برزگری ادامه داد: اخذ خسارت وارده به منابع آب زیرزمینی از این دو حلقه چاه نیز در دستور کار قرار گرفته است
رییس اداره منابع آب شهرستان های بافق و بهاباد همچنین از پر و مسدود کردن یک حلقه چاه غیرمجاز با پیگیری مامورین این اداره و با همکاری دادستانی و نیروی انتظامی شهرستان بهاباد در هفته گذشته خبر داد.
وی با اشاره به اقدامات حفاظتی انجام شده در سال جاری در این شهرستان با اعلام صرفه جویی 400 هزار متر مکعبی در برداشت از منابع آب زیرزمینی گفت: با مجهز شدن 93درصد از چاههای بهاباد به کنتور هوشمند در سال گذشته 1.2میلیون متر مکعب صرفه جویی صورت گرفته که در ادامه اجرای طرح تحویل حجمی در سال جاری صرفه جویی بخش کشاورزی نیز به2.8 میلیون متر مکعب خواهد رسید.

در حال حاضر شهرستان بهاباد دارای 54 حلقه چاه کشاورزی و 28 حلقه چاه فعال در بخش صنعت و خدمات می باشد.

 

کد خبر: 2951
  تاریخ خبر : 1401/08/30
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/12/13
 روابط عمومی
 649