اجرای مدیریت توأمان منابع آب و مصارف برق چاه‌های کشاورزی در استان یزد

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد از اجرای طرح مدیریت توأمان منابع آب و مصارف برق چاه های کشاورزی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد، جواد منصوری معاون حفاظت و بهره برداری این شرکت با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، پایش، رصد و مدیریت هوشمند مصارف آب و برق چاه‌های کشاورزی است، گفت: با اجرای این طرح، حفاظت از منابع آب زیرزمینی با پایش انرژی مصرفی چاه های آب کشاورزی امکان پذیر خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: در راستای اجرای مصوبات هیئت وزیران ، قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه اجرایی بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی و شیوه نامه مدیریت توأمان منابع آب و مصارف برق چاه های کشاورزی، شرکت‌ آب منطقه ای یزد با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان موظفند نسبت به اجرای دستورالعمل ابلاغی شیوه نامه مذکور اقدام نمایند.

منصوری ابراز کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، مبنای محاسبه برداشت مجاز آب، حجم مندرج در پروانه بهره‌برداری چاه کشاورزی است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد خاطرنشان کرد: در انتهای هر ماه انرژی (برق) مصرف شده با سهمیه قراردادی انرژی ماهانه هر مشترک مقایسه می‌شود و در صورتی که مصرف انرژی ماهانه مشترک بیش از سهمیه قراردادی باشد، موضوع به مشترک اطلاع داده می‌شود تا نسبت به رفع عوامل اضافه برداشت احتمالی اقدامات لازم را انجام دهد.

وی با اشاره به اهمیت مصرف طبق پروانه بهره‌برداری صادر شده افزود: بهره‌برداران چاه‌های کشاورزی باید بر اساس ساعات مندرج در پروانه بهره‌برداری برداشت آب را انجام دهند و از جمله راهکارهای نظارت بر مدیریت برداشت از منابع آب زیرزمینی اجرای مدیریت توامان آب و برق است که با همکاری شرکت های توزیع برق در سطح کشور در حال اجرا است.

منصوری اظهار کرد: شرکت آب منطقه‌ای اطلاعات چاه‌های مشترکین از جمله قدرت مجاز، ساعت کارکرد مجاز و وضعیت نصب و عملکرد کنتور هوشمند را در سامانه به روزرسانی کرده است و به طور پیوسته حجم برداشت آب و مصرف انرژی چاه‌های کشاورزی و کنترل با مقادیر مندرج در پروانه بهره‌برداری پایش می‌شود.

معاون حفاظت و بهره برداری ابراز کرد: در راستای طرح احیا و تعادل بخشی 97 درصد از چاه های کشاورزی و 81 درصد از چاه های صنعتی استان یزد از یک سال گذشته تاکنون به کنتور هوشمند مجهز شده اند.

وی ادامه داد: 2400 کنتور هوشمند آب و برق بر روی چاه های آب در سراسر استان نصب شده است.

منصوری در پایان خاطر نشان کرد: نصب کنتور هوشمند بر روی چاه های کشاورزی و صنعتی در مدیریت مصرف آب و کاهش افت آب سفره های زیرزمینی کمک بسزایی داشته است.

کد خبر: 3395
  تاریخ خبر : 1403/02/24
  آخرین به‌روزرسانی : 1403/02/24
 روابط عمومی
 77