تصمیم گیری در مورد خط دوم انتقال آب به یزد

طی جلسه ای با حضورمعاون هماهنگی امورعمرانی استانداری یزد در مورد خط دوم آبرسانی به یزد تصمیم گیری شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد در این جلسه که مدیرعامل این شرکت و برخی مسئولین آب استان نیزحضور داشتند معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری با بیان اینکه جذب اعتبارخط دوم خرسان باید به طور جدی پیگیری و در اولویت قرار بگیرد گفت: حداقل اعتبار قابل توجه در حد 1000میلیارد تومان در سال مالی 1401جهت این پروژه مورد نیاز می باشد.

پیگیری اخذ مصوبه ماده 23 با محوریت مدیرعامل موسسه کوثر و همکاری همه ارگانها، پیگیری موارد تعیین شده جهت تامین منابع مالی خط دوم شامل تهاتر نفت – فایناس با روسیه، پیگیری تهاتر زمین های کوثر با قرارگاه یا فروش زمین ها از طریق واریز به سایر منابع موافقت نامه خط دوم، پیگیری حل موضوع محیط زیست از طریق آب نیرو و تاکید بر مکاتبه با سازمان محیط زیست کشور، پیگیری  و حل موضوع زمین های آب منطقه ای با محوریت دفتر فنی استانداری از تصمیمات این جلسه بود.

کد خبر: 2940
  تاریخ خبر : 1401/08/16
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/08/16
 روابط عمومی
 241