جلوگیری از بهره برداری غیر مجاز از یک حلقه چاه طرح کویرزدایی در اردکان

رییس اداره منابع آب منطقه شمالی (اردکان و میبد) از اقدام غیرقانونی یکی از مجریان طرح کویرزدایی در تجهیز و بهره‌برداری غیرمجاز از یک حلقه چاه طرح کویرزدایی در منطقه چاه افضل اردکان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد"مصطفی وطنخواه" با بیان این مطلب اظهار داشتاین چاه بیش از 15 سال متروکه بوده و اخیرا یکی از مجریان طرح کویرزدایی اقدام به تجهیز و بهره برداری از این چاه با دبی 8 لیتر در ثانیه و کشت حدود 7 هکتار پسته در منتهی الیه چاه افضل نموده بود که با اقدام حفاظتی گروه گشت و انسداد منطقه شمالی، منصوبات چاه، بیرون آورده و پلمپ شد.

این چاه مربوط به اداره کل منابع طبیعی استان یزد و با کاربری کویرزدایی می باشد.

کد خبر: 2921
  تاریخ خبر : 1401/07/16
 روابط عمومی
 88