بازدید از چند طرح شرکت آب منطقه ای یزد

با حضورمدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد، معاون طرح و توسعه شرکت و هیئت همراه از چند پروژه شرکت آب منطقه ای یزد بازدید شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، پیرو برنامه ریزی های انجام شده در راستای بازدید از پروژه های مربوط به تامین آب پایدار استان و انتقال پساب، از پروژه مخزن 50 هزار متر مکعبی یزد بازدید و توصیه ها و تاکیدهای لازم در خصوص تسریع در عملیات اجرایی و اتمام پروژه تا اواخر خردادماه 1401 صورت گرفت.

با پیگیری های صورت گرفته به زودی بخشی از میلگرد مورد نیاز پروژه از محل کارخانه های تولید استان، تحویل پیمانکار می گردد که باعث افزایش سرعت عملیات اجرایی می شود.

در این برنامه همچنین از پروژه در حال اجرای انتقال پساب و ایستگاههای پمپاژ شماره 1 و 2خط انتقال سرب و روی مهدی آباد بازدید و از نزدیک وضعیت پیشرفت آن ها بررسی و با توجه به اهمیت پروژه ها و محدودیت زمانی، بر بهره برداری این طرح ها تا آخر آذرماه سالجاری تاکید شد.

کد خبر: 2667
  تاریخ خبر : 1400/08/29