ادوات حفاری غیرقانونی در ابرکوه توقیف شد

رییس ادره منابع آب شهرستان ابرکوه از سه مورد تخلف حفاری غیرمجاز و توقیف ادوات حفاری و معرفی متخلفین به مراجع قضایی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد"سیدعلی مشکات" افزود: با توجه به وظیفه خطیر حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از تخلفات و بمنظور برخورد با متخلفینی که بدون مجوز اقدام به حفاریهای غیرقانونی می نمایند در هفته اخیر سه مورد تخلف شناسایی و ادوات حفاری غیرمجاز توسط اداره منابع آب ابرکوه توقیف و متخلفین به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی اظهار داشت: موارد مواجهه و برخورد با تخلفات با همکاری و تعامل بسیار خوب دادستان و نیروهای خدوم فرماندهی انتظامی شهرستان ابرکوه با سرعت و دقت بالا صورت گرفته که جای تشکر و قدردانی دارد.

مشکات افزود: در سال جدید همچنین با توجه به مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب،  یک مورد خط انتقال غیر مجاز به اراضی غیر، قطع و جمع آوری شده است.

وی از شناسایی یک حلقه چاه کشاورزی فعال و پر و مسلوب المنفعه نمودن یک حلقه چاه غیر مجاز در سال جدید خبر داد و گفت: در این مدت از حفاری غیرمجاز یک حلقه چاه توسط اداوت حفاری غیرمجاز ممانعت بعمل آمده  و با نظارت اداره، منصوبات مجاز بر روی 5 حلقه چاه نصب و پلمپ شده است.

کد خبر: 2589
  تاریخ خبر : 1400/05/10