رییس اداره آب خاتم:

ادوات آبفروشی یک حلقه چاه دامپروری جمع آوری و توقیف شد

رییس اداره آب شهرستان خاتم از جمع آوری و توقیف تجهیزات و ادوات آبفروشی یک حلقه چاه با کاربری دامپروری در یک اقدام حفاظتی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد"مجید زارع بیدکی" با بیان اینکه مالک این چاه از مدتی قبل با نصب پمپ، دینام و علمک در مجاورت استخر چاه اقدام به پمپاژ آب از استخر و آبفروشی می نموده گفت: علی رغم دریافت اخطار توسط اداره منابع آب خاتم، بدون توجه به این اخطار با استمرار تخلف، مبادرت به آبفروشی به صورت شبانه روزی می نموده است.

 وی افزود: با پیگیری اداره منابع آب خاتم و اخذ نمایندگی دادستانی، کلیه تجهیزات و ادوات آبفروشی شامل پمپ، دینام، علمک و لوله توقیف و به این اداره منتقل  و در این رابطه شکواییه ای نیز توسط اداره منابع آب خاتم به شعبه دادستانی خاتم ارسال شده و جرم مذکور در مرجع قضایی در دست رسیدگی می باشد.

‌زارع اظهار داشت: بر طبق مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب، پروانه مصرف آب، مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده و ‌هیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف دارد به مصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده برساند.

وی افزود: همچنین بر طبق ماده 6 قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری، نصب منصوبات غیر مجاز، تغییر نوع مصرف و انتقال آب به اراضی غیر از مصادیق، تخلف در پروانه بهره برداری می باشد.

زارع ادامه داد: آبفروشی باعث برداشت بیش از مفاد پروانه چاه شده وضمن تشدید شرایط بحرانی سفره آب زیرزمینی با انتقال آب به مناطق دیگر باعث به هم زدن تعادل هیدرولوژیکی سفره می شود. 

کد خبر: 2582
  تاریخ خبر : 1400/05/05