جلسه سازگاری با کم آبی برگزار شد

پنجمین کمیته سازگاری با کم آبی با حضور معاون عمرانی استانداری،مدیرعامل آب منطقه ای و مدیران ذیربط برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد در این جلسه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بر بازدید مکرر و رسیدگی به کیفیت آب چاههای شرب و اتصال به شبکه آب شهری جهت افزایش تولید تاکید کرد.

محسن صادقیان همچنین بر افزایش تعداد شیرهای برداشت آب در شهرهای مختلف استان و اتصال به خط انتقالی تاکید و خواستار پی گیری جدی و ویژه بر جدا کردن آب فضای سبز از آب شرب و تنظیم ساعات آبیاری فضای سبز از ساعت 9شب تا 6 صبح شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد نیز به هفته اول تیرماه که به هفته صرفه جویی در مصرف آب نامگذاری شده است اشاره و خواستار همکاری و هماهنگی همه دستگاههای ذیربط بر تبلیغات گسترده فرهنگ سازی موثر در سطح شهر شد.

محمدمهدی جوادیان زاده آگاهی مردم از شرایط بحرانی آب را جهت توجه و رعایت در مدیریت مصرف مهم دانست و گفت: شهروندان باید بدانند که با مصرف بهینه و مدیریت مصرف می توانند نقش مهمی در گذشتن از تابستانی کم آب و بحرانی داشته باشند.

در این جلسه هر یک از اعضاء به بیان مشکلات و پیشنهادات خود پرداختند.

 

 

 

کد خبر: 2532
  تاریخ خبر : 1400/03/20