در هشت سال گذشته اتفاق افتاد:

صرفه جویی 9 میلیون مترمکعبی آب با کشف و شناسایی چاه های غیر مجاز در استان

مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد از صرفه جویی حدود 9 میلیون متر مکعبی آب با کشف و شناسایی چاه های غیر مجاز در 8 سال گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد، جواد محجوبی مدیرعامل این شرکت گفت: از سال 1394 تا 1402 تعداد 483 حلقه چاه غیر مجاز کشف و شناسایی شده است که این امر صرفه جویی 9 میلیون متر مکعبی آب در استان یزد را در پی داشته است.

وی افزود: در سال 1402 تعداد 59 حلقه چاه غیر مجاز کشف و شناسایی شده است و تعداد 73 حلقه چاه پر شده است که بخشی از این چاه ها مربوط به سال های گذشته بوده است.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد با بیان اینکه در مجموع بیش از 3400 حلقه چاه فعال در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات و شرب و بهداشت در سطح استان وجود دارد، ابراز کرد: تعداد 2 هزار و 272 حلقه چاه کشاورزی، 720 حلقه چاه صنعت و خدمات و 450 حلقه چاه شرب و بهداشت در حال بهره برداری جهت تامین مصارف بخش های مورد اشاره می باشد.

کد خبر: 3424
  تاریخ خبر : 1403/03/23
  آخرین به‌روزرسانی : 1403/03/24
 روابط عمومی
 72