کمیسیون

کمیسیون مورخ 14030306

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه آب آشامیدنی شماره یک دهنو

یزد

5040088

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

2

چاه غیرمجاز علی محمد ابوئی

مهریز

5051770

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

3

چاه مشاع شماره دو شهید بهشتی

ابرکوه

5161070

پرونده اعاده گردید

4

چاه محمد علی فلاح

ابرکوه

5160460

با لایروبی چاه موافقت گردید

5

چاه مجتمع مرغداری و دامداری هرفته

مهریز

5050372

با دور برداری و حفر گالری موافقت گردید

6

چاه شهرک صنعتی تفت ـ 2

تفت

5060490

با حفر چاه موافقت گردید

7

چاه غیرمجاز نسیم سبحان

تفت

5060818

کارشناس اخذ توضیح گردید

8

چاه شماره دو شرکت آبشار

تفت

5161192

با حفر میله چاه موافقت گردید

9

قنات رنجغان

اردکان

5220010

با حفر پیشکار موافقت گردید

10

چاه شرکت تعاونی طالقانی هرابرجان (شماره 118)

مروست

5230116

انتقال آب چاه مردود اعلام گردید

11

چاه شماره یک فیض الله سعیدی و شرکاء

مروست

5230351

انتقال آب چاه مردود اعلام گردید

 
کد خبر: 3413
  تاریخ خبر : 1403/03/08
 ابراهیمی
 77