کمیسیون

کمیسیون مورخ 14030301

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه بمانعلی رشیدی و شرکاء

ابرکوه

5160270

کارشناس اخذ توضیح گردید

2

چاه هنرستان کشاورزی شهید مصطفی خمینی

خاتم

5240107

با حفر چاه دستی موافقت گردید

3

چاه شرکت آجر فشاری میبد

میبد

5020111

پرونده اعاده گردید

4

چاه واحد شن و ماسه محمدحسین افخمی

میبد

5020763

پرونده اعاده گردید

5

چاه شرکت نوران کشت

اردکان

5020286

پرونده اعاده گردید

6

چاه مشترک شهرداری و شهرک صنعتی تفت 2

تفت

5060188

پرونده اعاده گردید

7

چاه شرکت قائم دشت زردین

تفت

5150074

حفر چاه کمکی و گالری مردود اعلام گردید

8

چاه علی عبدالغفاری

ابرکوه

5160916

با بهره برداری از چاه موافقت  گردید

9

چاه نجف آباد بهادران

مهریز

5130127

با بهره برداری از چاه موافقت  گردید

10

چاه آب آشامیدنی جدید شماره یک بیداخوید

تفت

5151517

با بهره برداری از چاه موافقت  گردید

 
کد خبر: 3408
  تاریخ خبر : 1403/03/05
 ابراهیمی
 75