شناسایی یک حلقه چاه غیر مجاز در منطقه رحمت آباد شهرستان مروست

رئیس اداره منابع آب شهرستان های خاتم و مروست از شناسایی یک حلقه چاه غیر مجاز و توقیف منصوبات آن در داخل یک سوله خبر داد.

رئیس اداره منابع آب شهرستان های خاتم و مروست گفت:  با بررسی های صورت گرفته از سوی گروه گشت و بازرسی شهرستان مروست و پس از دستور قضایی مبنی بر اجازه  ورود به محل و همکاری نیروی انتظامی یک حلقه چاه به عمق 74 متر دارای پمپ شناور و  لوله سه اینچ  که به صورت دستگاهی (الاکلنگی) حفر شده بود در داخل سوله ای در محدوده یکی از چاه های کشاورزی شناسایی شد.

 وی افزود:  منصوبات این چاه غیر مجاز نیز توقیف و به انبار اداره منابع آب منتقل شد تا از بهره برداری چاه جلوگیری شود.

حیدری بیان کرد: در سال جاری اقدامات حفاظتی شهرستان مروست با مقامات قضایی، انتظامی، گزارشات مردمی و همچنین بازدید مستمر گروه گشت و بازرسی رشد چشمگیری داشته و حفاظت از منابع آب با جدیت در حال انجام است.

کد خبر: 3162
  تاریخ خبر : 1402/05/10
  آخرین به‌روزرسانی : 1402/05/10
 روابط عمومی
 476