نصب بیش از99 درصد چاههای کشاورزی خاتم و مروست به کنتورهوشمند آب و برق

رییس اداره منابع آب شهرستان های خاتم و مروست از مجهز شدن نود و نه هشت دهم (99.8) درصد چاههای کشاورزی این دو شهرستان به کنتورهوشمند خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد "مهدی حیدری" با اعلام این خبرافزود: از 530 حلقه چاه کشاورزی فعال دارای قابلیت نصب کنتورهوشمند آب و برق در این دوشهرستان، 529 چاه مجهز به کنتورشده است.

وی همچنین ازنصب 69درصدی کنتورهوشمند برروی چاههای صنعت و خدمات خبر داد و گفت: از 58 حلقه چاه صنعت وخدمات فعال، 40 حلقه به کنتورهوشمند آب و برق مجهز شده است.

حیدری با اشاره به اقدامات حفاظتی این اداره در سال گذشته افزود:81 مورد اقدام حفاظتی از جمله شناسایی و پر و مسدود نمودن چاههای غیرمجاز، پلمپ منصوبات و قطع برق، قطع و جمع آوری خط انتقال غیرمجاز آب، کشیدن منصوبات غیرمجاز، توقیف دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز انجام شده است.

وی تقلیل منصوبات و کاهش آبدهی را 14 مورد عنوان کرد و حجم صرفه جویی ناشی از این اقدام را 769هزار و546 متر مکعب اعلام کرد.

برگزاری 2جلسه شورای حفاظت، 2 جلسه میز خدمت، 181 مجوز صادره در سامانه ساماب به منظور جبران کاهش آبدهی چاههای مجاز کشاورزی، صنعت و خدمات و شرب، 139 مجوز صادره رفع عیب و تعمیر پمپ و لوله، تامین آب 59 واحد به حجم 268هزار و 512مترمکعب متر مکعب، بازدید از 1619 منابع آبی  و تعداد 1460 کالیبراسیون کنتور هوشمند آب و برق را از دیگر اقدامات این اداره در سال گذشته برشمرد.

کد خبر: 3072
  تاریخ خبر : 1402/01/08
  آخرین به‌روزرسانی : 1402/01/09
 روابط عمومی
 222