تقدیر از مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه یزد

معاون مالی، حقوقی و مجلس و رئیس شورای فرهنگی وزارت نیرو از مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد، احمد حیدری معاون مالی، حقوقی و مجلس و رئیس شورای فرهنگی وزارت نیرو به دلیل کسب رتبه دوم کشوری شرکت سهامی آب منطقه ای یزد  در ارزیابی فرهنگی وزارت نیرو در سال 1401 از محمد مهدی جوادیان زاده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این شرکت تقدیر کرد.

کد خبر: 3152
  تاریخ خبر : 1402/04/25
 روابط عمومی
 614