کمیسیون

کمیسیون مورخ 14010908

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

شماره تماس

توضیحات

1

چاه حاجی فضل اللهی (گرگین)

خاتم

5240446

09133547532

با تغییرمحل چاه موافقت گردید

2

چاه شماره یک فیض آباد (ریحان رستمی و شرکاء)

خاتم

5240540

 

با حفر گالری موافقت گردید

3

چاه کارگاه شن و ماسه سید محمود حیدری

مروست

5230411

 

با کف شکنی چاه موافقت گردید

4

چاه ناحیه صنعتی سریشم مهریز

مهریز

5051266

 

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

5

چاه ناصر قره چاهی و شرکاء (لیلاند)

خاتم

5240358

 

با حفر چاه دستی موافقت گردید

6

چاه طالعی و شرکاء

بافق

5180340

 

کف شکنی چاه مردود اعلام گردید

7

چاه محمد جواد مرادی و شرکاء

ابرکوه

5160557

 

پرونده اعاده گردید

8

چاه غیرمجاز سعید ثوابی نسب

تفت

5071453

 

کارشناس اخذ توضیح گردید

9

چاه فضای سبز شهرداری تفت

تفت

5060396

 

کارشناس اخذ توضیح گردید

10

چاه مجتمع سنگبری های سفیدکوه تفت

تفت

5060251

 

کارشناس اخذ توضیح گردید

11

قنات مزرعه اقبال آباد

تفت

5150879

 

با شناسایی قنات به عنوان منبع آبی موافقت گردید

 
کد خبر: 2960
  تاریخ خبر : 1401/09/09
 ابراهیمی
 186