کمیسیون

کمیسیون مورخ 14010822

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه شماره یک میمونه (دولت آباد)

اشکذر

5030052

با حفر چاه دستی و گالری موافقت گردید

2

چاه محمدجواد فیروزی

ابرکوه

5160479

با افزایش قدرت منصوبات چاه موافقت گردید

3

چاه مجتمع خدماتی رفاهی باغ ایرانی

اردکان

5020872

با حفر چاه موافقت گردید

4

چاه به جای قنات اسلام آباد (فرح آباد)

خاتم

5240006

با لایروبی گالری چاه موافقت گردید

5

چاه فضای سبز شهرداری یزد (میدان جانباز صفائیه)

یزد

5040598

با تغییر محل چاه موافقت گردید

6

چاه شماره یک علی فیروزی

ابرکوه

5040487

با تغییر محل چاه موافقت گردید

7

چاه حسین کریمی

ابرکوه

5160538

با بهره برداری از  چاه موافقت گردید

8

چاه به جای قنات فیروزآباد مجومرد (سهمیه فیروزآباد)

اشکذر

5030014

با بهره برداری از  چاه موافقت گردید

9

چاه آب آشامیدنی شماره 3 احمدآباد- ترک آباد اردکان

اردکان

5020490

با بهره برداری از  چاه موافقت گردید

10

چاه آب آشامیدنی شماره 1 کوه پرستو

ابرکوه

5160731

تغییر محل چاه مردود اعلام گردید

11

چاه کارخانه شیشه اردکان (تخم مرغ سحر)

اردکان

5020135

پرونده اعاده گردید

12

چاه شرکت رز برگ

یزد

50400400

پرونده اعاده گردید

13

چاه آب آشامیدنی شواز کهنه

تفت

5150377

کارشناس اخذ توضیح گردید

14

چاه آب آشامیدنی روستای عبدالله

تفت

5150384

کارشناس اخذ توضیح گردید

15

چاه مشترک شهرداری تفت و شهرک صنعتی تفت 2

تفت

5060188

کارشناس اخذ توضیح گردید

16

قنات اکبرآباد تل زرد

تفت

5070860

با تمدید مجوز بغل بری موافقت گردید

17

قنات مزرعه حسین آباد

تفت

113285094

شناسایی قنات به عنوان منبع آبی مردود اعلام گردید

 
کد خبر: 2945
  تاریخ خبر : 1401/08/23
 ابراهیمی
 56