کمیسیون

کمیسیون مورخ 14000706

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه بجای قنات مجید آباد شورک

میبد

5020310

با تغییر محل چاه  موافقت گردید

2

چاه مجتمع بین راهی درجه 4 جواد آذرنوش

مروست

5230511

با تمدید پروانه حفر چاه موافقت گردید

3

چاه دستی شماره 4 آب منطقه ای (معدن اسمالون)

مروست

5230533

با حفر چاه موافقت گردید

4

چاه مجتمع خدماتی رفاهی باغ ایرانی

اردکان

5020872

کارشناس اخذ توضیح گردید

5

چاه خانگی معروف به حسن دشتی

یزد

5040029

کارشناس اخذ توضیح گردید

6

چاه علویه فهرج

یزد

5040629

با حفر گالری موافقت گردید

7

چاه علی قوامی

ابرکوه

5160504

با حفر گالری موافقت گردید

8

چاه شماره یک علی فیروزی

ابرکوه

5160487

با کف شکنی چاه موافقت گردید

9

چاه امیرقلی مرادی

ابرکوه

5160710

با لایروبی چاه موافقت گردید

10

چاه چراغعلی کارگر

ابرکوه

5160842

با لایروبی چاه موافقت گردید

11

چاه غیر مجاز حسین آقا زارع گاریزی (میرزای زارع)

تفت

5151359

بهره برداری از چاه مردود اعلام  گردید

12

قنات بورق

تفت

5151108

با بغل بری قنات موافقت گردید

13

قنات جلیل آباد اکبری

تفت

5150064

با حفر پیشکار موافقت گردید

14

قنات کشتخوان گاوافشاد

مهریز

5070306

با تمدید پروانه حفر پیشکار موافقت گردید

15

قنات رنگریز گاوافشاد

مهریز

5070099

با تمدید پروانه حفر پیشکار موافقت گردید

16

سیستم آبیاری تحت فشار آقای حسین دهقانی

ابرکوه

1100549

با تامین برق سیستم آبیاری تحت فشار موافقت گردید

17

سیستم آبیاری تحت فشار آقای مصطفی قلی‌زاده

ابرکوه

1100559

با تامین برق سیستم آبیاری تحت فشار موافقت گردید

18

سیستم آبیاری تحت فشار آقای مجتبی فلاح‌زاده

ابرکوه

1100649

کارشناس اخذ توضیح گردید

19

سیستم آبیاری تحت فشار آقای احمد محمدیان

ابرکوه

1100650

کارشناس اخذ توضیح گردید

 
کد خبر: 2629
  تاریخ خبر : 1400/07/07