کمیسیون

کمیسیون مورخ 14000628

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه کشت و صنعت یزد گرداب (جانبازان 70 درصد)

مروست

5230368

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

2

چاه شمس آباد علیاء

مروست

5230448

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

3

چاه غلامرضا پوراکبری

بافق

5180281

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

4

چاه غیرمجاز عبدالحسین کریمی

مهریز

5050814

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

5

چاه غیر مجاز اکبر شکوفه

تفت

5151401

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

6

چاه آشامیدنی مخزن جمع آوری ابوذر

یزد

5040705

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

7

چاه آشامیدنی میدان امام حسین (یخچال)

یزد

5040008

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

8

چاه شرکت آب منطقه ای (شرکت سنگ آهن مرکزی رباط)

اردکان

5220154

پرونده اعاده گردید

9

قنات مزرعه نواب

مهریز

5050059

با حفر دستک در قنات موافقت گردید

10

قنات اردان

تفت

5150022

با پینه برداری قنات موافقت گردید

11

چاه ناحیه صنعتی سریشم مهریز

مهریز

5051266

با حفر چاه دستی و گالری موافقت گردید

12

قنات جعفر خانی هنزاء

مهریز

5070158

با تمدید مجوز کف شکنی موافقت گردید

13

قنات رودبرزان سخوید

تفت

5151412

با لایروبی قنات موافقت گردید

14

قنات حسین آباد بغداد آباد

مهریز

5050232

با حفر پیشکار موافقت گردید

15

قنات رحمت آباد هرابرجان

مروست

5230418

حفر چاه بجای قنات مردود اعلام گردید

16

سیستم آبیاری تحت فشار خانم خدیجه حیدری

اشکذر

1100633

با تامین برق سیستم آبیاری تحت فشار موافقت گردید

17

قنات گزومه

تفت

5150753

با تمدید پروانه حفر پیشکار قنات موافقت گردید

18

قنات احمدآباد رشکوئیه

تفت

5150007

با ادامه حفر میله چاه قنات موافقت گردید

 
کد خبر: 2622
  تاریخ خبر : 1400/06/31