کمیسیون

کمیسیون مورخ 14000124

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه تلمبه شور

خاتم

5240420

با ادامه حفاری چاه موافقت گردید

2

چاه حسین بورقی و شرکاء

خاتم

5240285

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

3

چاه گزستانک شماره 4

خاتم

5230109

با حفر چاه دستی موافقت گردید

4

چاه عباس برادران و شرکاء

خاتم

5240368

با حفر چاه دستی موافقت گردید

5

چاه علی حیدری و شرکاء

خاتم

5240188

تغییر محل چاه مردود اعلام گردید

6

چاه گروه اسلام آباد

بافق

5180087

با لایروبی چاه موافقت گردید

7

چاه آب آشامیدنی ساغند

اردکان

5210025

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

8

چاه شماره یک ایستگاه راه آهن یزدگرد

یزد

5040278

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

9

چاه اضطراری شماره 4 یزدگرد

یزد

5040702

با حفر چاه موافقت گردید

10

چاه شماره 2 شهرک صنعتی یزد

یزد

5080055

تغییر محل چاه مردود اعلام گردید

11

قنات ندوشن

میبد

5170032

با تمدید پروانه حفر پیشکار موافقت گردید

12

قنات مزرعه حصین غر

تفت

5151018

با حفر پیشکار موافقت گردید

13

چاه آب آشامیدنی مزرعه خردمند  تنگ چنار

مهریز

1063272

کارشناس اخذ توضیح گردید

14

طرح آبیاری تحت فشار خانم طاهره زارع

ابرکوه

1100561

پرونده اعاده گردید

15

طرح آبیاری تحت فشار آقای علی اکبر فخری

خاتم

1100603

با تامین برق سیستم آبیاری تحت فشار موافقت گردید

16

طرح آبیاری تحت فشار آقای علی دهقانپور

ابرکوه

1100518

با تامین برق سیستم آبیاری تحت فشار موافقت گردید

17

واحد پرورش گوسفند داشتی آقای سید حسین هاشمی

اردکان

1054919

با تامین آب واحد پرورش گوسفند داشتی موافقت گردید

 
کد خبر: 2486
  تاریخ خبر : 1400/01/25
  اخبار مرتبط