برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری، جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو برگزار می شود.

  اخبار پژوهش
  1400/09/30