تيم فوتسال صنعت آب و برق استان يزد مقام سوم مسابقات فوتسال وزارت نيرو را كسب نمود

 

کد خبر: 714
  تاریخ خبر : 1392/04/29
 مدیر سایت
 1467