انتخاب مديرعامل شركت آب منطقه اي يزد بعنوان نماينده وزارت نيرو در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

طي حكمي از سوي وزيرمحترم نيرو ، مهندس راعي به عنوان نماينده وزارت نيرو در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان معرفي شد.

طي حكمي از سوي وزيرمحترم نيرو ، مهندس راعي مديرعامل شركت آب منطقه اي يزد و رئيس شوراي هماهنگي مديران صنعت آب و برق استان به عنوان نماينده وزارت نيرو در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان معرفي شد.

کد خبر: 371
  تاریخ خبر : 1390/08/02
  آخرین به‌روزرسانی : 1390/08/12
 سرپرست روابط عمومي
 2015