کمیسیون

کمیسیون مورخ 14030409

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه آب آشامیدنی صدرآباد رستاق

اشکذر

5030091

با لایروبی چاه موافقت گردید

 
کد خبر: 3448
  تاریخ خبر : 1403/04/16
 ابراهیمی
 51