کمیسیون

کمیسیون مورخ 14030412

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه شماره 5 مجتمع گاریزات

تفت

5150503

با تغییرمحل چاه موافقت گردید

2

چاه فخرآباد چاهک

خاتم

5240136

با حفر چاه کمکی موافقت گردید

3

چاه آب آشامیدنی شماره 2 ارنان

تفت

5150423

با لایروبی چاه موافقت گردید

4

چاه آب آشامیدنی روستای ربیع آباد

تفت

5150069

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

5

چاه سیدرضا احمدی و شرکاء

ابرکوه

5160595

با حفر گالری از چاه موافقت گردید

6

چاه آب آشامیدنی شماره 3 میررحیم منشاد

مهریز

5070420

با تغییرمحل چاه موافقت گردید

7

چاه آب آشامیدنی استخر نورکی منشاد

مهریز

5071135

با اصلاح کروکی محل حفر چاه موافقت گردید

8

چاه آب آشامیدنی سیف الدین

تفت

5060601

پرونده اعاده گردید

9

چاه سنگبری حسن شریعتی

بافق

5180056

پرونده اعاده گردید

10

چاه مجتمع فرهنگی ورزشی یزدباف

یزد

5040740

ادامه حفاری چاه مردود اعلام گردید

 
کد خبر: 3447
  تاریخ خبر : 1403/04/16
 ابراهیمی
 46