کمیسیون

کمیسیون مورخ 14030322

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه ایستگاه تحقیقات انواع ماکیان میبد

میبد

5020798

پرونده اعاده گردید

2

چاه بیمارستان ضیائی اردکان

اردکان

5020868

با حفر چاه موافقت گردید

3

چاه شماره دو رسول رفیعی

ابرکوه

5160281

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

4

چاه طرح تامین آب محمدآباد

یزد

5040710

با حفر چاه موافقت گردید

5

چاه آب آشامیدنی مجتمع ایثار مروست

مروست

5230499

با تمدید پروانه حفر چاه موافقت گردید

6

جاه شماره یک شرکت صفائیه

یزد

5040282

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

7

چاه مجتمع مرغداری سرو علیاء

اردکان

5010139

پرونده اعاده گردید

8

چاه نجف آباد عبدالله

تفت

5150477

پرونده اعاده گردید

 
کد خبر: 3426
  تاریخ خبر : 1403/03/26
 ابراهیمی
 89