کمیسیون

کمیسیون مورخ 14030320

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه سید حبیب موسوی و شرکاء

ابرکوه

5160862

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

2

چاه قدمعلی براتی و شرکاء

ابرکوه

5160172

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

3

چاه مشترک شهرداری و شهرک صنعتی تفت ـ‌2

تفت

5060188

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

4

چاه کافه رشیدی

مهریز

5051103

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

5

چاه به جای قنات میرک آباد ترک آباد

اردکان

5020092

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

6

چاه شرکت تعاونی شماره 10 مهریز (مرغ گوشتی دیدار)

مهریز

5051350

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

7

چاه شماره دو شرکت بهاردشت

اردکان

5210016

پرونده اعاده گردید

8

چاه علی آباد ـ علی علیزاده

خاتم

5240079

پرونده اعاده گردید

9

چاه غیرمجاز مجتبی خوانین زاده (نسیم سبحان)

تفت

5060818

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

10

چاه غلامحسین زارع و شرکاء

ابرکوه

5160973

با حفر چاه کمکی موافقت گردید

11

چاه نعمت اله امیدپناه

ابرکوه

5160086

با حفر گالری موافقت گردید

12

چاه سیدعلی جلال زاده و شرکاء

ابرکوه

5160632

با حفر گالری موافقت گردید

13

قنوات مزرعه مرغ آباد و امیرآباد

تفت

113284781

کارشناس اخذ توضیح گردید

 
کد خبر: 3423
  تاریخ خبر : 1403/03/22
 ابراهیمی
 79