کمیسیون

کمیسیون مورخ 14030313

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه مجموعه ورزشی و فرهنگی یزدباف

یزد

5040740

با اصلاح کروکی محل حفر چاه موافقت گردید

2

چاه طرح تامین آب گاریز ‌(اکتشافی گاریز)

تفت

5151241

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

3

چاه شرکت تعاونی 65 مهریز

مهریز

5050081

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

4

چاه آب آشامیدنی مشترک ندوشن و صدرآباد

میبد

5170020

با تمدید مجوز حفر گالری موافقت گردید

5

چاه شرکت مزرعه سبز گلیمه

مهریز

5050084

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

6

چاه شرکت صنایع کرک یزد

میبد

5020910

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

7

چاه شرکت پشم ریسی میهن یزد

یزد

5040160

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

8

چاه شماره یک فتح آباد احمدآباد

اردکان

5020004

کارشناس اخذ توضیح گردید

9

چاه آب آشامیدنی شماره پنج وکیل آباد

تفت

5150503

کارشناس اخذ توضیح گردید

10

چاه آب آشامیدنی شماره پنج اشکذر

اشکذر

5030291

کارشناس اخذ توضیح گردید

11

چاه آب آشامیدنی شماره یک مریم آباد بخ

تفت

5150461

کارشناس اخذ توضیح گردید

12

چاه سید احمد کشفی پور

مهریز

5050904

کارشناس اخذ توضیح گردید

13

قنات بوروئیه خوانسار

خاتم

5240565

با حفر پیشکار موافقت گردید

14

قنات مزرعه باقرآباد

تفت

5150589

حفر چاه به جای قنات مردود اعلام گردید

15

قنات سلطان آباد

تفت

5060022

حفر پیشکار مردود اعلام گردید

 
کد خبر: 3421
  تاریخ خبر : 1403/03/19
 ابراهیمی
 60