کمیسیون

کمیسیون مورخ 14020814

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه طرح تامین آب شماره دو بافق

بافق

5180545

پرونده اعاده گردید

2

چاه شرکت یزد ریس

یزد

5040401

پرونده اعاده گردید

3

چاه اداره برق ‌(پست 63 کیلوولت)

اردکان

5020268

پرونده اعاده گردید

4

چاه شرکت گلنوش

اردکان

5020110

پرونده اعاده گردید

5

چاه شرکت یزد آمارین

یزد

5040044

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

6

چاه آب آشامیدنی روستاهای سعدآباد و رمه کوه

تفت

5060027

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

7

چاه آب آشامیدنی شماره سه اردکان

اردکان

5020329

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

8

چاه آب آشامیدنی شماره دو خوسف و بشکان

بافق

5180471

با تمدید پروانه تغییر محل چاه موافقت گردید

9

چاه آب آشامیدنی شماره 17 اردکان

اردکان

5020905

با حفر چاه موافقت گردید

10

چاه شهباز مقیمی

ابرکوه

5160559

با لایروبی چاه موافقت گردید

11

چاه غیرمجاز حسن دهقان

مهریز

5051740

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

12

قنات محمدآباد رشکوئیه

تفت

5150403

با حفر پیشکار موافقت گردید

 
کد خبر: 3228
  تاریخ خبر : 1402/08/16
 ابراهیمی
 216