کمیسیون

کمیسیون مورخ 14020802

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه سید عباس قوامی

ابرکوه

5160505

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

2

چاه علی قاسمی ترک آباد

اردکان

5020696

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

3

چاه سیدعلی موسوی بفروئی

میبد

5020627

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

4

چاه محمدعلی فلاح

ابرکوه

5160460

پرونده اعاده گردید

5

چاه مجتمع دامداری اسفنداباد

ابرکوه

5160619

با حفر گالری موافقت گردید

6

چاه سراج الدین رجائی

ابرکوه

5160309

با حفر گالری موافقت گردید

7

چاه به جای قنات همت آباد

ابرکوه

5160589

با حفر گالری موافقت گردید

8

قنات احمدآباد تنگ چنار

مهریز

5050189

با حفر پیشکار موافقت گردید

9

قنات ارجنان

اردکان

5010160

پرونده اعاده گردید

10

واحد پرورش گوسفندداشتی خانم فاطمه شخص

زارچ

1054317

حفر چاه مردود اعلام گردید

 
کد خبر: 3218
  تاریخ خبر : 1402/08/03
 ابراهیمی
 287