کمیسیون

کمیسیون مورخ 14020224

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه باقر آباد بالایی

مروست

5230244

با ادامه حفاری چاه موافقت گردید

2

چاه حسین  علیپور

مهریز

5051362

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

3

چاه شماره یک علی کشمیری(احمد سربازی)

ابرکوه

5160107

با تغییر نام چاه موافقت گردید

4

چاه غیر مجاز کارخانه کاغذ و مقوا اردکان

اردکان

5020866

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

5

چاه غیر مجاز مجید پورعسکری

مهریز

5051728

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

6

چاه غیر مجاز علی اصغر جعفری

مهریز

5051623

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

7

چاه احمد آباد علیاء

مروست

5230220

حفر گالری مردود اعلام گردید

8

چاه قنات شعرآباد عقدا

اردکان

5010030

تمدید پروانه حفر چاه به جای قنات مردود اعلام گردید

9

قنات عباس آباد

تفت

5151089

با شناسایی قنات به عنوان منبع آبی موافقت گردید

10

منبع آبی مزرعه سید اکبر

اشکذر

5080141

ثبت چشمه مردود اعلام گردید

 
کد خبر: 3100
  تاریخ خبر : 1402/02/25
 ابراهیمی
 109