کمیسیون

کمیسیون مورخ 14020212

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه شرکت تعاونی ایثارگران(مرغداری عظیمی)

ابرکوه

5160642

گارشناس اخذ توضیح گردید

2

چاه عباس مهرپور و شرکاء

ابرکوه

5160547

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

3

چاه سید ناصر محسن الحسینی

مهریز

5050626

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

4

چاه فاطمیه

بافق

5180001

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

5

چاه امیر آباد(کاهدوئی)

مروست

5230228

با حفر گالری موافقت گردید

6

چاه غیر مجاز مجید میرزا پور

اردکان

5020823

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

7

قنات درب باغ

تفت

5150291

با لایروبی قنات موافقت گردید

8

قنات خامس آباد هدش

تفت

5070176

با حفر مادر چاه جدید و لایروبی موافقت گردید

9

قنات حسین آباد بغداد آباد

مهریز

5050232

حفر پیشکار مردود اعلام گردید

10

قنات توسل آباد هنزاء

مهریز

5070228

کارشناس اخذ توضیح گردید

 
کد خبر: 3091
  تاریخ خبر : 1402/02/16
 ابراهیمی
 180