کمیسیون

کمیسیون مورخ 14020210

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه میرزا محمود مهدی زاده و شرکاء

ابرکوه

5160576

کارشناس اخذ توضیح گردید

2

چاه اداره منابع طبیعی(گروه تولایی)

ابرکوه

5160643

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

3

چاه به جای قنات سنه ای

ابرکوه

5160637

تغییر محل چاه مردود اعلام گردید

4

چاه گروه مشاع جواد گازری

اردکان

5220128

تمدید پروانه حفر چاه مردود اعلام گردید

5

چاه ناحیه صنعتی دهشیر

تفت

51601231

با حفر چاه موافقت گردید

6

چاه آب آشامیدنی هنزاء علیاء

مهریز

5070022

کارشناس اخذ توضیح گردید

7

چاه آب آشامیدنی شماره یک منشاد

مهریز

5070126

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

8

چاه غیرمجاز سعید زارع زاده

مهریز

5071475

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

9

چاه غیرمجاز حسین حاضری

مهریز

5051723

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

10

چاه غیرمجاز حبیب زارع

تفت

5151451

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

11

چاه آب آشامیدنی هرفته

مهریز

5050002

با کف شکنی چاه دستی موافقت گردید

12

چاه شماره یک معروف به مثلث ایستگاه راه آهن یزد

یزد

5040089

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

13

قنات درب باغ

تفت

5150291

پرونده اعاده گردید

 
کد خبر: 3088
  تاریخ خبر : 1402/02/12
 ابراهیمی
 350