مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد بر تشکیل بازار آب و نصب کنتور چاه های دولتی تاکید کرد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد در آخرین جلسه شورای حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی استان در سال 1401 با ارائه گزارشی از وضعیت بارندگی و سند سازگاری با کم آبی، بر تشکیل بازار آب و نصب کنتور چاههای دولتی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد"محمدمهدی جوادیان زاده"با بیان اینکه بازار آب می تواند به بهینه سازی مصرف آب کمک کند و زمینه مساعدی را برای تغییر شیوه های سنتی آبیاری فراهم آورد افزود: تشکیل این بازار به تقاضای بسیاری از متقاضیان پاسخ گو خواهد بود.

 وی خاطرنشان کرد: بازار آب می تواند به شفافیت میزان منابع و مصارف آب کمک کرده و ارزش آب را واقعی تر نماید.

جوادیان زاده ازمزایای دیگر بازار آب را ایجاد پایداری در منابع آب، مشارکت خصوصی و مدیریت مصرف آب اشاره کرد و گفت:در دشت یزد-اردکان بازار آب، مراحل نهایی را سپری می کند و در حال انتخاب کارگزار می باشد.

وی با اشاره به نصب 95درصدی کنتور هوشمند بر روی چاههای کشاورزی، بر لزوم نصب این کنتور در بخش صنعتی و دولتی برای رسیدن به درصد مشابه و عدم تبعیض تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همچنین از محقق شدن 47درصد از اهداف سند سازگاری با کم آبی استان در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و شرب و بهداشت خبر داد.

معاون امورهماهنگی و عمرانی استانداری یزد هم با اشاره به افت بیش از پیش آب های زیرزمینی و سیاست ها و تصمیم گیری هایی که باید در این زمینه شود بر حضور نمایندگان صنف کشاورزی در جلسات شورای حفاظت منابع آب تاکید کرد.

"جواد ابوالحسینی از فرمانداران،مدیران صنعت آب و برق استان، جهاد کشاورزی و محیط زیست خواست تا در جلسات شورای حفاظت منابع آب استان همکاری لازم را داشته باشند.

 

 

کد خبر: 3069
  تاریخ خبر : 1402/01/05
  آخرین به‌روزرسانی : 1402/01/07
 روابط عمومی
 482