بيانيه سومين مجمع جهاني آب ،كودكان

بيانيه سومين مجمع جهاني آب ،كودكان

ـ 14 مارس 2009

ـ به مناسبت پنجمين مجمع جهاني آب ، استانبول ، تركيه

كودكان شركت كننده بر روي موارد زير به عنوان اولويت هايي براي فعاليت هاي آتي موافقت كردند :

حفاظت كيفي و كمي از منابع آب

ـ آب بايد حفظ شود و آگاهانه مورد استفاده قرار گيرد. در اين باره مراحل مختلفي وجود دارد. در ابتدا بايد مردم آموزش داده شوند.‎

ـ ما مي توانيم براي پاكي آب فيلترهايي بسازيم.

ـ پساب صنعتي نبايد در منابع آب رها شوند.

ـ تكنولوژي بايد در تصفیه و جمع آوري آب درگير شود.

ـ فيلتر كردن مواد شيميايي آزاد شده از كارخانه ها آب را نجات خواهد دارد. مردم بايد از اين وضعيت آگاه باشند.

ـ ساختار زيربنايي شهرهاي قديمي بايد بهبود پيدا كند.
حفاظت از محيط زيست

ـ توليد سدها بايد كاهش پيدا كند.

ـ قطع درختان جنگل ها بايد متوقف شود.

ـ در راستاي كاهش گرماي جهاني بايد اقداماتي انجام گيرد. براي مثال : رانندگي كمتر و استفاده از وسايل نقليه عمومي، دوچرخه سواري، بازيافت و كاهش استفاده از مواردي كه باعث اثر گلخانه اي مي شوند و توجه به ساير منابع انرژي مانند باد و خورشيد و افزايش استفاده از انرژي هاي جايگزين، بايد در مورد آينده فكر كرد نه فقط در مورد حال.

ـ چاه ها ممكن است باعث آسيب به زمين هاي كشاورزي شوند. چاهها بايد با مسئوليت بيشتري ايجاد شوند.

 

پيدا كردن منابع آب جديد

ـ سيستمي براي جمع آوري آب باران بايد ايجاد شود. از آب باران مي توان در توالت ها و مواردي كه نياز به  تصفیه آب نيست استفاده كرد.

ـ بدون چرخه آب، گياهان و حيوانات تحت تاثير قرار خواهند گرفت.

ـ اتوبان ها و جاده ها در هر كشوري مي توانند داراي آبگذر (زهكشي) باشند و موقع بارندگي آب از طريق اين آبراهه ها به مخازن توزيع شود.

ـ فن آوري هاي كشاورزي بايد توسعه و افزايش يابد. براي مثال سيستم آبياري قطره اي.

 

حقوق همبستگي و همكاري

ـ هر فردي بايد حق دسترسي مستقيم به منابع آب تميز را داشته باشد.

ـ نبايد بعضي از كشورهاي جهان آب را براي خود نگه دارند و بايد آن را به اشتراك بگذارند. بايد يك چارچوب بين المللي براي تقسيم آب ايجاد شود.

ـ بودجه مربوط به اين موضوع بايد افزايش پيدا كند. بنابراین تكنولوژي می تواند بهبود پيدا كند و به ملت ها منتقل شود.

ـ  باید نهادی غيردولتي و بين المللي همچون  سازمان ملل متحد براي مسائل  آبي تشكيل شود.

 

نقش كودكان

ـ ما بايد به اطلاع همگان برسانيم كه آب زيادي در جهان وجود ندارد و بايد به نقش كودكان توجه كنيم و آن را بيان كنيم.

ـ ما بايد مجمع بين المللي كودكان ايجاد كنيم.

ـ كودكان بایستی مورد توجه واقع شوند زیرا ايده هاي كودكان جدي گرفته نمي‎شود  باید به  کودکان اجازه و اختیار هدایت و کنترل ایده هایشان داده شود.

ـ دولت و مسئولان محلي بايد غرور خود را پائين بياورند. امكان دارد بودجه هاي بين الملي از ايده ها و طرح هاي كودكان پشتيباني كند.

ـ مانند ديگر نكات، آخرين نكته پيرامون آب بها است و رسيدن به يك مفهوم پايه براي اعلام در اين بيانيه امكان پذير نيست. پس تصميم گيري شد تا اين مسئله به عنوان يك بحث كوچكي در پايان موقعي كه كودكان بيانيه هايشان را مي خوانند مطرح شود. تا نشان داده شود كه داشتن عقايد مختلف پيرامون يك موضوع قابل پذيرش است و مهم است تا اين مسئله به صورت دوستانه به اشتراك گذاشته شود.

اما سوال اين است : آيا آب بها در كشورهاي توسعه يافته به منظور تهيه آب در كشورهاي غير توسعه يافته افزايش يابد؟

کد خبر: 305
  تاریخ خبر : 1390/03/22
 مدیر سایت
 1692