مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد:

شروع سال آبی جدید با پیش بینی کاهش بارش ها / مدیریت مصرف را جدی بگیریم

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد هشدار داد: بارندگی های سال آبی جدید(اول مهر1401 تا آخر شهریور 1402) با پیش بینی بارندگی کمتر از شرایط نرمال در فصل پاییزرقم خواهد خورد و لذا باید مدیریت مصرف، بیش از پیش در دستور کار شهروندان باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد"محمدمهدی جوادیان زاده" با اشاره به کاهش بارندگی ها ، تغییر اقلیم وخشکسالی های پیاپی در استان گفت: سال آبی 1400-1401 را در حالی به پایان رساندیم که میزان بارش 86.8 میلیمتر در مقایسه با متوسط بلندمدت با کاهش 9 درصدی مواجه بوده و ورودی سفره های زیرزمینی را تحت تاثیر قرار داده است.

جوادیان زاده خاطرنشان کرد:در سال آبی 1401-1400 شهرستان تفت با 198.5 میلیمتر و شهرستان بافق با 52.1 میلیمتر بارندگی به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان بارندگی بوده اند.

وی با بیان اینکه مقایسه میزان بارش ها در حوزه عملکرد استان 74.8 میلیمتر بوده است گفت: 30 درصد بارش سال آبی مذکور اختصاص به بارندگی مردادماه داشته است.

این مسئول با اشاره به تاثیرات سامانه بارشی مانسون در مردادماه سال جاری گفت: در سامانه بارشی اخیر بالغ بر 17 میلیون متر مکعب آب توسط 20 طرح تغذیه مصنوعی احداث شده در سالهای قبل توسط شرکت آب منطقه ای آبگیری شد که با توجه به خشکسالی های پیاپی، این میزان آب، اگر قطعا تاثیرات مثبتی روی آبخوان داشته است ولیکن جبران کسری تجمعی آبخوان نخواهد کرد.

وی با اشاره به پیش بینی بارندگی کمتر از شرایط نرمال، عدم بارش برف  وکاهش ورودی سفره های زیرزمینی، برهمراهی همیشگی مردم و یاری رساندن به مدیران آب جهت مدیریت مصرف و گذر از تنش آبی در کنار همه اقدامات حفاظتی شرکت های آب استان تاکید کرد.

 

 

 

کد خبر: 2937
  تاریخ خبر : 1401/08/11
 روابط عمومی
 141