یادداشتی برهفته صرفه جویی در مصرف آب

صرفه جویی در مصرف آب را به همه یادآوری کنید

.

نامگذاری هفته ای به نام صرفه جویی در مصرف آب، این مهم را بیش از پیش یادآوری می کند که استفاده بهینه از آب، این گرانبهاترین و کم یاب ترین عنصر هستی را در جامعه نهادینه کرده و حساسیت مدیریت مصرف به طور جدی تر دنبال شود و یادمان باشد همیشه پیشگیری بهتر از درمان است.

اما در این چندسال اخیر، هفته صرفه جویی در مصرف آب از یک خصوصیت ویژه ای برخورداراست و آن اینکه میزان بارش ها که ورودی آبخوان ها و منابع آب زیرزمینی حساب می شود کاهش چشمگیری داشته و استان یزد را با کسری مخزن 380 میلیون متر مکعبی روبرو کرده است و همین موضوع کافی است تا به امر مدیریت مصرف و مصرف بهینه آب، به طور جدی تر توجه کرد.

پس حفظ و حراست از منابع آبی موجود هرچند کم، باید نگرانی امروز هر شهروند و مسئولی باشد چرا که مدیریت مصرف قطره به قطره این عنصر گرانبها می تواند در مقابله با بحران کم آبی بسیار موثر باشد.

بیایید تلاش کنیم تا با یادگیری روش های ساده و موثر و رعایت نکات ساده در صرفه جویی بخش های  شرب و کشاورزی و صنعت، سهیم باشیم تا بی آب نمانیم.

کد خبر: 2826
  تاریخ خبر : 1401/04/01
 33