کمیسیون

کمیسیون مورخ 14001019

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

قنات عبداله آباد بداف

ابرکوه

5161247

کارشناس اخذ توضیح گردید.

2

چاه شرکت تعاونی مرغ گوشتی فهرج (62یزد)

یزد

5040164

کارشناس اخذ توضیح گردید.

3

چاه آشامیدنی شماره 2 مبارکه ، چم و زین آباد

تفت

5060669

کارشناس اخذ توضیح گردید.

4

چاه آشامیدنی ده عرب

ابرکوه

5160233

کارشناس اخذ توضیح گردید.

5

چاه فرهنگیان بافق

بافق

5180166

پرونده اعاده گردید.

6

چاه دستی شماره 5 شرکت آب منطقه ای (معدن اسمالون)

مروست

5230536

با حفر چاه موافقت گردید.

7

چاه آشامیدنی حسن آباد

یزد

5040715

با حفر چاه موافقت گردید.

8

چاه آشامیدنی شماره 3 روستاهای احمدآباد و ترک آباد

اردکان

5020490

با تغییرمحل چاه موافقت گردید.

9

چاه طرح پسته کاری حمید فلاحتی و شرکاء

مروست

5230063

تغییرمحل چاه مردود اعلام گردید.

10

چاه گروه کشاورزی شماره 2 مزرعه صاحب

مروست

5230355

حفر گالری مردود اعلام گردید.

11

چاه محمدتقی ثقفی و شرکاء

اردکان

5020486

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

12

چاه آجر فشاری میبد بهمن ( عالیقدر)

میبد

5020050

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

13

چاه کارخانه سیرنگ

اشکذر

5030465

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

14

چاه خلیل براتی و شرکاء

مروست

5230372

با تغییرمحل چاه موافقت گردید.

15

چاه شهرداری مهردشت

ابرکوه

5161118

پرونده اعاده گردید.

16

قنات دولت آباد

ابرکوه

5161190

با حفر پیشکار موافقت گردید.

17

قنات انجیرانه

تفت

5060886

با شناسایی قنات بعنوان منبع آبی موافقت گردید.

18

قنات مزرعه طالقانی

مهریز

5071414

با شناسایی قنات به عنوان منبع آبی موافقت گردید.

19

قنات مزرعه بافقی ها

مهریز

1063711

شناسایی قنات به عنوان منبع آبی مردود اعلام گردید. 

20

قنات مزرعه علیرضا خانی

مهریز

5050212

با تمدید پروانه حفر پیشکار موافقت گردید.

21

واحد تولید گلاب و عرقیجات گیاهی خانم فاطمه فخرآبادی

تفت

1031383

با تامین آب  واحد تولید گلاب و عرقیجات گیاهی موافقت گردید.

 
کد خبر: 2715
  تاریخ خبر : 1400/10/21