کمیسیون

کمیسیون مورخ 14000907

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه آشامیدنی شماره 6 میبد

میبد

5020334

با تغییرمحل چاه موافقت گردید.

2

چاه سلیمیانی چاهک ( فرهنگ حیدری و شرکاء )

خاتم

5240398

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

3

قنات سلیم آباد علیا

خاتم

5240034

با حفر پیشکار موافقت گردید.

4

قنات مزرعه ته رود علی آباد

تفت

5060194

با حفر پیشکار موافقت گردید.

5

قنات یاسین (سرپناهی)

تفت

5060866

کارشناس اخذ توضیح گردید.

6

چاه به جای قنات سادات آباد ابراهیم آباد

مهریز

5130050

با تغییرمحل چاه موافقت گردید.

7

چاه شرکت ریسندگی و بافندگی یزد گلریز

یزد

5040543

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

8

چاه آشامیدنی شماره 12 خیرآباد

یزد

5040412

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

9

چاه آشامیدنی شماره 11 خیرآباد

یزد

5040132

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

10

چاه آشامیدنی نجف آباد

یزد

5040105

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

11

چاه آشامیدنی شماره 3 خیابان کاشانی

یزد

5040611

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید.

12

چاه شماره یک محمدصادق کریمی

ابرکوه

5160521

با تغییرمحل چاه موافقت گردید.

13

چاه شهرک صنعتی تفت 1

تفت

5060398

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

14

چشمه مزرعه عباسعلی مومنی هامانه

اردکان

5220156

توسعه چشمه مردود اعلام گردید.

15

سیستم آبیاری تحت فشار آقای حسین فتاحی زاده

ابرکوه

1100612

با تامین برق سیستم آبیاری تحت فشار موافقت گردید.

16

قنات سورک سفلی

میبد

5170016

با تمدید پروانه حفر پیشکار موافقت گردید.

17

قنات حسین آباد شفیع پور

تفت

5150366

با تمدید مجوز بغل بری موافقت گردید.

18

واحد پرورش گاوشیری آقای مظفر پناهی سعدآباد

تفت

1054887

با تامین آب واحد پرورش گاوشیری موافقت گردید.

 
کد خبر: 2678
  تاریخ خبر : 1400/09/10