در تأسیسات خط اول انتقال آب یزد صورت گرفت

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای یزد از آغاز بهره برداری ایستگاه نهایی گزارش گیری و نمایش آنلاین داشبورد مدیریتی در سامانه «نت» تاسیسات خط اول انتقال آب یزد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد"علی ارمی" گفت: در راستای استقرار سامانه مکانیزه نگهداری وتعمیرات(نت) در تأسیسات خط اول انتقال آب یزد، بخش نهایی شامل گزارش گیری و نمایش داشبورد مدیریتی سیستم مذکور  به بهره برداری رسید.

به گفته وی این مرحله پس از  انجام فعالیتهای شناسه گذاری تجهیزات، پیکر بندی  نرم افزار، ورود  اطلاعات و تهیه گزارش های آماری و مدیریتی برای 4970 دستگاه با دسته بندی 1370 مکان از تأسیسات خطوط اصلی و فرعی انتقال آب در نرم افزار نت جدید (پارسه) و صرف360نفر روز کارشناسی اجرایی گردیده است.

ارمی افزود: با استخراج گزارش نهایی سامانه نت، پیش زمینه تحلیل، بررسی، واکاوی و اجرایی نمودن چرخه  اصلاح و بهسازی  تاسیسات و تجهیزات  در حال کار  خط اول انتقال  آب یزد  مهیا گردیده است.

این پروژه نرم افزاری و کاربردی بسیار مهم با همت و همکاری دلسوزانه آقایان علی کوشا، سید محمد شرف الاسلامی، امیررضا احرامیان پور و همکاران مستقر در طول خط  به ثمر رسیده است

خلاصه ای از فرایند استقرار و پیاده سازی و گزارش گیری از  سامانه نت که نزدیک به سه سال به طول انجامیده است  در زمان مناسب جهت استحضار همکاران محترم ارائه خواهد شد تا  بخشی از دستاوردها  و اهمیت سامانه نت تبیین گردد.

کد خبر: 2669
  تاریخ خبر : 1400/08/30