کمیسیون

کمیسیون مورخ 14000823

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

مجتمع صنایع لاستیک یزد

یزد

5040332

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

2

چاه کشتارگاه معین دام

مهریز

5051139

پرونده اعاده گردید

3

چاه قربانعلی حسینی و شرکاء

خاتم

5240403

با ادامه حفاری چاه موافقت گردید

4

قنات حجت آباد رشکوئیه

تفت

5150359

با حفر پیشکار موافقت گردید

5

چاه به جای قنات مرزبان مبارکه  و زین آباد

تفت

5060155

حفر گالری مردود اعلام گردید

6

قنات نفس القریه

مروست

5230061

با بغل بری قنات موافقت گردید

7

قنات مزرعه عباس آباد

مهریز

5051665

کارشناس اخذ توضیح گردید

8

قنات ده رضوان

بهاباد

5200237

با حفر پیشکار موافقت گردید

9

قنات پتکیگان

بهاباد

5200217

با بغل بری قنات موافقت گردید

10

چاه غیر مجاز محمدعلی پور محمدعلی

تفت

5060765

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

11

چاه غیرمجاز گلخانه جواد کبیری (شرکت تعاونی رضوان دشت)

تفت

5060855

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

12

چاه مزرعه نوین (زرنگار)

ابرکوه

5160778

کارشناس اخذ توضیح گردید

13

چاه بجای قنات ده عرب

ابرکوه

5160264

با کف شکنی چاه دستی موافقت گردید

14

چاه علی پوررضایی و شرکاء

ابرکوه

5160190

با حفر گالری موافقت گردید

15

چاه شماره 3 علی قوامی

ابرکوه

5160714

با حفر گالری موافقت گردید

16

چاه باغ علی نوروزی و شرکاء

ابرکوه

5161040

با لایروبی چاه موافقت گردید

17

چاه حاج مراد امیدوار پناه

ابرکوه

5160140

با تغییر محل چاه موافقت گردید

18

قنات احمد آباد تنگ چنار

مهریز

5050189

با تمدید پروانه حفر پیشکار موافقت گردید

 
کد خبر: 2666
  تاریخ خبر : 1400/08/25