کمیسیون

کمیسیون مورخ 1400816

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه آشامیدنی شماره 4 هنزا

مهریز

5071016

تمدید پروانه حفر چاه مردود اعلام گردید

2

چاه خانگی معروف به حسن دشتی

یزد

5040029

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

3

چاه ریسندگی و بافندگی یزد گلریز

یزد

5040543

کارشناس اخذ توضیح گردید

4

چاه امامزاده حسن حاجی آباد

اشکذر

5030307

کارشناس اخذ توضیح گردید

5

قنات اسلام آباد بخ

تفت

5150416

کارشناس اخذ توضیح گردید

6

چاه شماره یک جواد آباد

مروست

5230028

با حفر گالری موافقت گردید

7

چاه غیرمجاز باغ محمود دهقان

مهریز

5051648

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

8

چاه میرزا علی اکبر وکیل

یزد

5030275

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

9

چاه معدن کوشک

بافق

5180110

پرونده اعاده گردید

10

چاه صحرای دولت آباد(قندهاری)

یزد

5040384

با تغییر نوع مصرف آب چاه موافقت گردید

11

واحد تولید انواع خوراک دام و طیور آقای رضا دهستانی بنستانی

بهاباد

1063505

با تامین آب واحد تولید خوراک دام و طیور موافقت گردید

12

چاه الخیر

تفت

5150177

با تغییر نوع مصرف بخشی از آب چاه موافقت گردید

 
کد خبر: 2658
  تاریخ خبر : 1400/08/18