کمیسیون

کمیسیون مورخ 14000809

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه معدن کوشک

بافق

5180110

کارشناس اخذ توضیح گردید.

2

چاه مجتمع صنایع لاستیک یزد

یزد

5040332

کارشناس اخذ توضیح گردید.

3

چاه علی آباد چاهوک

یزد

5040142

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

4

چاه شرکت زرین تکس ( مفتول کاران)

یزد

5040436

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

5

چاه غیرمجاز مرتضی خیراندیش

یزد

5040327

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید.

6

چاه احمد باقریان

بافق

5180335

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

7

چاه مزرعه اکبرآباد

مروست

5230035

با تمدید پروانه تغییرمحل چاه موافقت گردید.

8

چاه طرح علوفه فدایی و شرکاء

خاتم

5240053

با تمدید مجوز حفر چاه دستی موافقت گردید.

9

قنات بامکان

اشکذر

5080004

با لایروبی قنات موافقت گردید.

10

قنات عباس آباد زردین

تفت

5150134

با حفر پیشکار موافقت گردید.

11

قنات رحمت آباد ( وقفک)

تفت

5060090

با حفر پیشکار موافقت گردید.

12

قنات محمودآباد چاهوک

تفت

5150244

حفر پیشکار مردود اعلام گردید.

13

سیستم آبیاری تحت فشار آقای حسین اسلامی فارسانی

ابرکوه

1100614

با تامین برق سیستم آبیاری تحت فشار موافقت گردید.

14

سیستم آبیاری تحت فشارخانم سکینه سعیدی

ابرکوه

1100623

با تامین برق سیستم آبیاری تحت فشار موافقت گردید.

 
کد خبر: 2653
  تاریخ خبر : 1400/08/10