کمیسیون

کمیسون مورخ 14000727

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه شماره یک فتح آباد احمدآباد

اردکان

5020004

با تغییرمحل چاه موافقت گردید.

2

چاه کشاورزی شرکت آبیاری مزرعه سیف

اردکان

5020101

با تغییرمحل چاه موافقت گردید.

3

چاه شرکت آجر سامان میبد

میبد

5020388

با تغییرمحل چاه موافقت گردید.

4

چاه جعفر فلاح زاده و شرکاء

ابرکوه

5160465

با تمدید مجوز کف شکنی چاه موافقت گردید.

5

چاه شرکت پرورش مرغ گوشتی پرطلا

ابرکوه

5160812

با کف شکنی چاه موافقت گردید.

6

چاه شهیدان

ابرکوه

5161062

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

7

چاه ابراهیم کارگر

ابرکوه

5160536

با حفر گالری موافقت گردید.

8

چاه امان اله احمدی

ابرکوه

5160156

با حفر گالری موافقت گردید.

9

چاه احمد سالاری

ابرکوه

5160372

با حفر چاه دستی موافقت گردید.

10

چاه غیرمجاز محمدحسین صادقیان

یزد

5040700

کارشناس اخذ توضیح گردید.

11

چاه نیروگاه شهید زنبق

یزد

5040341

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

12

چاه شرکت زرین تکس یزد(شرکت صنایع مفتول کاران یزد)

یزد

5040436

پرونده اعاده گردید.

13

چاه غیرمجاز محمدعلی زارع

تفت

5151404

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید.

14

قنات حسین آباد شیطور

بافق

5180389

با بغل بری قنات موافقت گردید.

15

قنات بیدان پنج

بافق

5180446

با حفر پیشکار موافقت گردید.

 
کد خبر: 2648
  تاریخ خبر : 1400/08/03