کمیسیون

کمیسیون مورخ 14000725

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه جلال آباد پایین

مروست

5230259

حفر گالری مردود اعلام  گردید

2

چاه غیر مجاز شماره 1 مجتمع تفریحی باغ ارم

تفت

5060826

بهره برداری از چاه مردود اعلام  گردید

3

چاه محمودآباد سفلی

مروست

5230184

با حفر گالری موافقت گردید

4

قنات حجت آباد رشکوئیه

تفت

5150359

کارشناس اخذ توضیح گردید

5

چاه احمدآغاز و شرکاء

خاتم

5240428

با کف شکنی چاه دستی موافقت گردید

6

چاه شهید صدوقی

مروست

5230012

با حفر چاه دستی موافقت گردید

7

چاه قدرت آباد گود خودرو

مروست

5230434

با حفر گالری موافقت گردید

8

چاه شماره یک گرجین

مروست

5230065

با حفر چاه دستی موافقت گردید

9

چاه میرزاعلی اکبر وکیل

یزد

5030275

کارشناس اخذ توضیح گردید

10

چاه بجای قنات احمدآباد ملاباشی

یزد

5040107

با کف شکنی چاه دستی و حفر گالری موافقت گردید

 
کد خبر: 2645
  تاریخ خبر : 1400/07/28